"Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Nguồn gốc của sự mâu thuẩn" (09/09/2010 03:58 PM)

Vote: 3 | Read: 14351 |

Author: ♀ ♂(Vô Duyên)♂♀ | Member Point: 478


Trước tiên tôi có thể khẳng định với bạn rằng trong Tiết học Mác - Lênin không có "Quy luật mâu thuẫn" mà chỉ có "Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập". Nếu đúng như vầy thì câu trả lời gồm có những ý cơ bản sau:


 Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là quy luật cơ bản và quan trọng nhất – hạt nhân của phép biện chứng duy vật. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển. 
Nội dung quy luật 
- Tất cả các sự vật, hiện tượng đều chứa đựng những mặt trái ngược nhau, tức những mặt đối lập trong sự tồn tại của nó. Các mặt đối lập của sự vật vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật. Phép biện chứng duy vật đã đưa ra và sử dụng các khái niệm: mặt đối lập, mâu thuẫn biện chứng, sự thống nhất của các mặt đối lập, đấu tranh của các mặt đối lập để diễn đạt mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong bản thân sự vật – tạo thành nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của sự vật.
- Mối quan hệ giữa sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
+ Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là hai xu hướng tác động khác nhau của các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn. Như vậy mâu thuẫn biện chứng bao hàm cả “sự thống nhất” lẫn “đấu tranh” của các mặt đối lập. Sự thống nhất gắn liền với sự đứng im, với sự ổn định tạm thời của sự vật. Sự đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của sự vận động và phát triển.
+ Sự phát triển của sự vật, hiện tượng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển và giải quyết mâu thuẫn. Trong sự tác động qua lại của các mặt đối lập thì đấu tranh của các mặt đối lập quy định sự thay đổi của các mặt đang tác động và làm cho mâu thuẫn phát triển. Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt đã đủ điều kiện, chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn được giải quyết. Nhờ đó mà thể thống nhất cũ được thay thế bằng thể thống nhất mới; sự vật cũ mất đi sự vật mới ra đời thay thế.
Ý nghĩa phương pháp luận
- Vì mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật và là khách quan trong bản thân sự vật nên cần phải phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật bằng cách phân tích sự vật tìm ra những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau và mối liên hệ, tác động lẫn nhau giữa chúng.
- Phải biết phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể, biết phân loại mâu thuẫn và tìm cách giải quyết cụ thể đối với từng mâu thuẫn.
- Phải nắm vững nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn – phù hợp với từng loại mâu thuẫn, trình độ phát triển của mâu thuẫn. Không được điều hòa mâu thuẫn. Phải tìm ra phương thức, phương tiện và lực lượng để giải quyết mâu thuẫn khi điều kiện đã chín muồi.
Chúc thành công

FaceBook   BÌNH LUẬN (9) Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

 • rim tí tởn (01:47 - Ngày 04.09.2013)

   hạnh phúc là đấu tranh.hay quá :)

   
 • CTXH_TRƯỜNG (07:29 - Ngày 22.01.2011)

  Mac nói:' Hạnh phúc là đấu tranh

   
 • ♀ ♂(Vô Duyên)♂♀ (06:05 - Ngày 16.01.2011)

  triết học ko thể thiếu trong đời sống ngày nay muk

   
 • KimNgọc (09:23 - Ngày 18.12.2010)

  ông này giảng triết nữa cơ à,đc lắm

   
 • ♀ ♂(Vô Duyên)♂♀ (12:43 - Ngày 21.09.2010)
  cái đó gọi là sự thống nhất đó  
 • Hồ Văn Thạnh (09:04 - Ngày 21.09.2010)
  nhiều lúc có hai mặt mà cũng chẳn cần đấu tranh đâu  
 • ♀ ♂(Vô Duyên)♂♀ (11:17 - Ngày 12.09.2010)
  Đấu tranh cho tất cả, cái j cũng có 2 mặt đối lập nhau và cái chi cũng xuất phát từ đấu tranh  
 • Hồ Văn Thạnh (03:03 - Ngày 11.09.2010)

  đấu tranh cho cái gì nữa chứ

   
 • ♀ ♂(Vô Duyên)♂♀ (09:09 - Ngày 09.09.2010)

   Mác nói:' Hạnh phúc là đấu tranh" đúng lắm

   
Trang 1 / 1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Back to Top

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...